For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl
Teaching

Teaching

The University of Amsterdam's history department has a strong tradition of teaching courses on urban history. ACUH members often draw on their own research interests when designing BA and MA courses. In 2017, we launched a Master programme in Urban History. Each year ACUH members jointly offer a bachelor survey course in urban history, while students are warmly invited to write their BA or MA thesis in the field of urban history. In addition, ACUH members offer tutorials to students in our Research Master programme, which is a great way of gaining insight into the staff's research projects while discovering your own research interests.

Courses 2018-2019

 • Samen leven in de grote stad: van de oudheid tot heden (Tim Verlaan a.o.)
 • Multiculturalisme in het oude Rome (Martijn Icks)
 • Metropolitan America (George Blaustein a.o.)
 • Ontwerpen voor de moderne stad (Petra Brouwer)
 • Verdiepingsvak I: De omstreden modernisering van de Nederlandse stad (Tim Verlaan)
 • Urban life in the Roman empire (Sofie Remijsen)
 • The city and the empire. War, memory and civic identity in republican Rome (Rianne Hermans)
 • Sex and the city: Gender in de vroegmoderne stad (Danielle van den Heuvel)
 • Ruimte en grenzen: een stadshistorisch perspectief (Mario Damen)
 • De digitale stad. Architectuurhistorisch en historisch gereedschap (Clé Lesger)
 • Van wie is de stad? Crisis en conflict in moderne Westerse steden (Tim Verlaan)

Master Urban History (Dutch-taught)
De master Stadsgeschiedenis is een uniek, interdisciplinair masterprogramma over steden en stadsbewoners in Europa en ver daarbuiten, van steden in de klassieke oudheid tot de moderne metropolen van vandaag.

Steden zijn de plekken waar geschiedenis wordt gemaakt. Hier concentreert zich van oudsher de macht en komen burgers in verzet tegen maatschappelijk onrecht. Het wonen in een stad verschaft identiteit en een gevoel van saamhorigheid, maar kan ook leiden tot spanning en conflict. Bij Stadsgeschiedenis bestudeer je de stad als brandpunt van politieke, culturele en sociaaleconomische ontwikkelingen. Het programma kent geen geografische of tijdsgebonden grenzen en gaat over zowel stenen als mensen. Het biedt de kennis en vaardigheden om steden en hun bewoners te begrijpen in een tijd waarin de wereld steeds sneller verstedelijkt.

 • Stadsgeschiedenis aan de UvA is het enige stadshistorische masterprogramma in Nederland. Amsterdam is dankzij haar rijke geschiedenis en aanbod van culturele instellingen de ideale standplaats voor deze studie. Excursies en colleges op locatie zijn terugkerende onderdelen in het programma.
 • Binnen de master Stadsgeschiedenis kun je direct ervaring opdoen in het werkveld middels een (facultatieve) stage bij lokale overheden, erfgoedinstellingen of architectenbureaus.
 • De master biedt de mogelijkheid om vakken te volgen bij zusterinstellingen in Berlijn, Antwerpen en Leicester. Studenten kunnen in overleg met docenten en de examencommissie hun eigen studieprogramma samenstellen.
 • Bij Stadsgeschiedenis ontdek je de gelaagdheid van steden. Steden kunnen bestudeerd worden als gebouwde omgeving, als samenballing van mensen en hun activiteiten, en als product van de verbeelding. Elke laag kan ‘gelezen’ worden aan de hand van zowel tekstuele bronnen, beeldmateriaal als de stedelijke ruimte zelf.
 • De relatief kleine werkgroepen maken het mogelijk om actief bij te dragen aan lopend onderzoek van docenten. Tevens krijg je de mogelijkheid om actief deel te nemen aan de activiteiten van het ACUH, waar onderzoekers uit binnen- en buitenland regelmatig lezingen geven.
 • Je bestudeert en analyseert stadshistorische bronnen met moderne digitale technieken als 3D en GIS.