For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl

dr. A. (Arjan) Nobel

Nieuwe geschiedenis
Faculty of Humanities
Capaciteitsgroep Geschiedenis
Photographer: onbekend

Visiting address
 • Kloveniersburgwal 48
 • Room number: ET 16C
Postal address
 • Postbus 1610
  1000 BP Amsterdam
Contact details
Social media
 • Profiel

  CV

  Arjan Nobel (Oud-Beijerland, 1978) studeerde vanaf 1997 geschiedenis aan de Universiteit Leiden. In 2003 rondde hij deze studie cum laude af, waarna hij in 2004 bij diezelfde universiteit in dienst trad als assistent in opleiding (aio). In 2012 promoveerde hij op een studie, getiteld: Besturen op het Hollandse platteland. Cromstrijen 1550-1780 (Zutphen 2012). Op dit moment doet hij onderzoek naar lobbyisten in de vroegmoderne tijd.

  Nevenactiviteiten

  -Voorzitter Zeven Provinciën Reeks (secretaris 2012-2015), 2015-heden.

  -Hoofdredacteur Tijdschrift Holland (redactielid 2007-2014), 2014-heden.

  -Voorzitter Vereniging van Christen-Historici (bestuurslid 2012-2013), 2013-heden.

  -Bestuurslid Stichting Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen, 2012-heden.

  -Vice-voorzitter Stichting Tijdschrift Holland, 2009-heden.

  -Bestuurslid Stichting Streekmuseum Hoeksche Waard, 2008-heden.

  -Redacteur Transparant, tijdschrift van de Vereniging van Christen-Historici, 2009-2013.

  -Promovendus-lid bestuur opleiding Geschiedenis, Universiteit Leiden, 2007-2008 

  -Redacteur en penningmeester Leidschrift, 2000-2003.

  Boeken

  • Arjan Nobel, Besturen op het Hollandse platteland. Cromstrijen 1550-1780 (Zutphen 2012).
 • Publications

  2016

  • Nobel, A. (2016). 'Which of them do belong to the parish or not': The Changing Rural Parish in the Dutch Republic after the Reformation. In A. Spicer (Ed.), Parish Churches in the Early Modern World (pp. 179-198). Farnham: Ashgate. [details]

  2014

  • Nobel, A. (2014). 'Elc liep met de zijnen inden hagh': Hollandse dorpsbestuurders en hun belangenbehartiging bij de gewestelijke Staten, 1568-1700. In L. Geevers, & G. Vermeesch (Eds.), Politieke belangenbehartiging in de vroegmoderne Nederlanden: de rol van lobby, petities, en officiele delegaties in politieke besluitvorming (pp. 31-46). Maastricht: Shaker Publishing. [details]

  2018

  • Nobel, A. (2018). 'Denk aan de consument, die aap-noot-mies van de geschiedenis wil leren': Vijftig jaar Holland Historisch Tijdschrift. Holland, 50(1), 4-14. [details]

  2017

  • Nobel, A. (2017). Heerlijkheden in Holland: Een historiografische en historische verkenning. In F. W. Lantink, & J. Temminck (Eds.), Heerlijkheden in Holland (pp. 15-52). (Publicaties van de Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief; No. 3). Hilversum: Verloren. [details]

  2013

  • Bruggeman, M., van der Hoeven, L., Nobel, A., & de Wit, A. (2013). Leven met elkaar: De Scheveningse samenleving en cultuur, 1300-1800. In M. van Doorn, & K. Stal (Eds.), Geschiedenis van Scheveningen. - Deel 1: Vroegste tijd tot 1875 (pp. 121-159, 283-288). Zutphen: Walburg Pers. [details]
  • Stal, K., van Bree, C., van der Hoeven, L., Nobel, A., & de Wit, A. (2013). Een geïsoleerd vissersdorp? De Scheveningers en hun relatie met de buitenwereld, 1450-1800. In M. van Doorn, & K. Stal (Eds.), Geschiedenis van Scheveningen. - Deel 1: Vroegste tijd tot 1875 (pp. 43-81, 277-281). Zutphen: Walburg Pers. [details]

  2012

  • Nobel, A. (2012). Eenheid versus gescheidenheid: bestuurlijke samenwerking in de vroegmoderne Zaanstreek. In E. Beukers, & C. van Sijl (Eds.), Geschiedenis van de Zaanstreek. - 1 (pp. 321-343). Zwolle: WBooks. [details]

  2019

  • Nobel, A. (2019). Anna van Saksen [Bespreking van: Femke Deen, Anna van Saksen. Verstoten bruid van Willem van Oranje (Amsterdam/Antwerpen 2018)]. Transparant, 30(2), 29.

  2018

  • Nobel, A. (2018). 1969: De oprichting van Holland. Een interview met Peter Henderikx. Holland, 50(1), 15-17.
  • Nobel, A. (2018). Bronnen als basis. In gesprek met Simon Groenveld. Transparant, 29(3), 12-15.
  • Nobel, A. (2018). Edelman en militair [Bespreking van: Jeroen Punt en Louis Ph. Sloos, Willem van Oranje. De jonge prins als edelman en militair (Zutphen 2018)]. Transparant, 29(3), 29.
  • Nobel, A. (2018). Reformatie in Staphorst en Rouveen [Bespreking van: Klaas Tippe, Bevochten bestaan. Strijd om de reformatie van kerk en samenleving in Staphorst en Rouveen, 1560-1700 (Apeldoorn 2017)]. Transparant, 29(2), 29.

  2017

  • Nobel, A. (2017). Beeldenstorm. In E. de Bruijn (Ed.), Volk in verwarring: Reformatie in Nederlandse steden en dorpen (pp. 66-71). Utrecht: De Banier uitgeverij. [details]
  • Nobel, A. (2017). Hauwert. In E. de Bruijn (Ed.), Volk in verwarring: Reformatie in Nederlandse steden en dorpen (pp. 114-125). Utrecht: De Banier uitgeverij. [details]
  • Nobel, A. (2017). Heinenoord. In E. de Bruijn (Ed.), Volk in verwarring: Reformatie in Nederlandse steden en dorpen (pp. 84-95). Utrecht: De Banier uitgeverij. [details]
  • Nobel, A. (2017). Meerstemmigheid. Transparant, 28(3), 11.
  • Nobel, A. (2017). Uithoek: Strijensas. Holland, 49(1), 48.

  2016

  • Nobel, A. (2016). Tussen hof en gewest. De Utrechtse makelaars van Willem III (Review of: Coen Wilders, Patronage in de provincie. Het Utrechtse netwerk van stadhouder Willem III (Amsterdam 2015)). Virtus, 23, 216-218.
  • Nobel, A. (2016). [Bespreking van: G. Parker (2015) Filips II : onmachtig koning]. Transparant, 27(2), 29. [details]

  2014

  • Nobel, A. (2014). De polsstokbriefjes van Alkmaar. Holland, 46(2), 86-87, 94. [details]
  • Nobel, A. (2014). Publieksgeschiedenis. Transparant, 25(4), 21. [details]

  2013

  • Nobel, A. (2013). Heer en meester op het 'bronneneiland': Joke Roelevink over A.Th. van Deursen. Transparant, 24(2), 6-11. [details]
  • Nobel, A. (2013). Op weg naar tachtig jaar oorlog [Bespreking van: J.J. Woltjer (2011) Op weg naar tachtig jaar oorlog: het verhaal van de eeuw waarin ons land ontstond: over de voorgeschiedenis en de eerste fasen van de Nederlandse opstand]. Transparant, 24(4), 28. [details]
  • Nobel, A., & Zuijderduijn, J. (2013). Vergaderen. Holland, 45(1), 34-40. [details]

  2012

  • Nobel, A. (2012). Een geschenk voor Katwijk. Transparant, 23(1), 10-13. [details]
  • Nobel, A. (2012). Jan de Rooy en 'zijn' Streekmuseum Hoeksche Waard. In J. Knoester, A. van der Zee, & A. Ponsteen (Eds.), 'Dan doen we het zelf': cultuurhistorisch initiatief in Zuid-Holland (pp. 89-92). Delft: Erfgoedhuis Zuid-Holland. [details]
  • Nobel, A. (2012). Topstuk: De kasuaris van prins Maurits. Holland, 44(4), 240-241. [details]
  • Nobel, A. (2012). Vertellen en blijven vertellen: A.Th. van Deursen (1931-2011). Transparant, 23(1), 6-10. [details]

  Award

  • Nobel, A. (2018). Nationaal Archief Fellowship.

  Journal editor

  • Nobel, A. (editor) (2019). Jaarboek Oranje-Nassau (Journal).
  • Nobel, A. (editor) (2018). Jaarboek Oranje-Nassau (Journal).
  • Nobel, A. (editor) (2017). Jaarboek Oranje-Nassau (Journal).

  2012

  • Nobel, A. (2012). Besturen op het Hollandse platteland. Cromstrijen 1550-1780. Zutphen: Walburg Pers.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • No ancillary activities