New MA in Urban History

Our new MA in Urban History (Dutch-taught) started this September 2017!

De master Stadsgeschiedenis is een uniek, interdisciplinair masterprogramma over steden en stadsbewoners in Europa en ver daarbuiten, van steden in de klassieke oudheid tot de moderne metropolen van vandaag de dag.

Panorama van Amsterdam


Steden zijn de plaats waar de geschiedenis zich samenbalt. Dat maakt ze tot fascinerende fenomenen en een prachtige ingang op de geschiedenis van menselijke samenlevingen. In de master Stadsgeschiedenis bestudeer je steden en stadsbewoners in een breed geografisch perspectief en van oudheid tot heden. Samenwerking met andere disciplines en erfgoedinstellingen versterken het interdisciplinaire karakter. Stadsgeschiedenis biedt je de kennis en vaardigheden om steden en stadsbewoners in verleden en heden te begrijpen. Het programma biedt tevens de mogelijkheid de analyse van stadshistorische bronnen te combineren met moderne digitale technieken, zoals bijvoorbeeld Geografische Informatie Systemen (GIS).

Tokyo skyline

Published by  ACUH

4 November 2017