Courses on urban history in 2017-2018 (selection)

The members of ACUH offer a rich selection of courses on the city, from the ancient period to the present-day. A selection of course is listed here below.

Bachelor History

 • Samen leven in de grote stad: van de oudheid tot heden (Maartje van Gelder e.a.)
 • Multiculturalisme in het oude Rome (Martijn Icks)
 • Metropolitan America (George Blaustein e.a.)
 • Ontwerpen voor de moderne stad (Petra Brouwerr)

Master History

 • City life in the Roman empire (Sofie Remijsen)
 • The city and the empire. War, memory and civic identity in republican Rome (Rianne Hermans)
 • Sex & the city: Gender in de vroegmoderne stad (Danielle van den Heuvel)
 • Ruimte en grenzen: een stadshistorisch perspectief (Mario Damen en Maartje van Gelder)
 • De digitale stad. Architectuurhistorisch en historisch gereedschap (Clé Lesger - coördinator)
 • De zieltogende stad. Crisis en vernieuwing in stedelijk Amerika en Europa in de jaren ’70 en ‘80 (Gemma Blok)
 • Van wie is de stad? Conflict in moderne Westerse steden (Tim Verlaan)

Published by  ACUH

4 November 2017